Neděle 25. Února 2018

CFD finanční deriváty

Ve finanční terminologii se setkáme s mnoha názvy pro různé finanční operace a produkty. Historie derivátů není nikterak krátká. Pokud budeme pátrat po obchodech, které by splňovaly charakteristiky obchodování s deriváty, dostaneme se do daleké minulosti. Je zřejmé, že od té doby prošly tyto obchody významnými změnami a dnes deriváty představují širokou paletu rozmanitých finančních instrumentů obchodovaných na burzovních i mimoburzovních trzích po celém světě.

Termín „finanční derivát“ vychází z významu anglického slova „derive“(odvodit). Jedná se tedy o jakousi odvozeninu něčeho. V našem případě je to odvozenina od vybraného finančního instrumentu obchodovaného na jedné ze světových burz.

Tento finanční instrument též nazýváme podkladovým aktivem a může jím být akcie, index, komodita, měnový pár atd.

Cena derivátů je zcela závislá na ceně podkladového aktiva (akcie, index, měnový pár...). Nejznámějšími deriváty jsou vedle CFD také forwardy, futures, swapy, opce.

Pojďme se dnes blíže seznámit s deriváty typu CFD neboli Contract for difference. Česky označujeme tento druh derivátů jako Kontrakty na vyrovnání rozdílů. K čemu slouží, proč vznikly, jaké jsou hlavní výhody a nevýhody jejich obchodování? Pojďme shrnout základní informace o tomto typu finančního derivátu.

Pro tento druh finančního derivátu je historicky zlomovým rok 1990. V té době vznikl ve známém londýnském obchodním domě Smith New Court první derivát CFD. Byl to finanční produkt, který nesl všechny výhody obchodování s akciemi bez potřeby jejich fyzické držby, a zároveň minimalizoval i jejich nevýhody.

Oproti akciím byl několikanásobně levnější a umožňoval zaujmout „short“ pozice bez nutnosti předchozího vypůjčení akcií. Na konci roku 1990 umožnila společnost GNI zobchodovat CFD kontrakty přímo na Londýnské burze LSE zadáváním pokynů přes internet.

V dnešní době je obchodování CFD velice populární a je nabízeno mnoými brokerskými či zprostředkovatelskými společnostmi. CFD se obchodují s cílem profitovat na cenových rozdílech mezi prodejem a nákupem.

CFD tedy patří mezi finanční deriváty, které jsou vždy navázány na daný vybraný podkladový finanční instrument, ale nepožaduje se jeho dodání.

Konkrétní druh podkladového finančního instrumentu (podkladového aktiva) si vybírá každá ze zprostředkovatelských společností (brokerů, bank, apod.) podle svých možností.

Nejčastěji to bývá měnový pár, akcie, akciové indexy (cash a futures), komodity, dluhopisy (futures), úrokové sazby (futures) apod. obchodovaný na některé světové burze. Pro CFD neexistují standardní smluvní podmínky, každý poskytovatel může používat své vlastní, nicméně podstatná část je společná. CFD tak představuje jakési smluvní ujednání mezi stranou prodávajícího a stranou kupujícího, kdy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kladný rozdíl ceny vzniklý mezi aktuální hodnotou podkladového instrumentu (aktiva) a jeho cenou v okamžiku uzavření tohoto ujednání.

Pokud nastane situace, kdy je tento rozdíl záporný, vzniká naopak povinnost pro prodávajícího zaplatit vzniklý rozdíl kupujícímu.

Jak je to s držením otevřených CFD po více obchodních dnů? Držení otevřených CFD je možné, ale je třeba pamatovat na fakt, že přestože CFD neexpirují, mohou být pozice ponechané přes noc zúčtovány. To znamená, že pak byly realizovány zisky a ztráty (ve prospěch, resp. na vrub účtu klienta) a inkasovaly by se případné poplatky. Pozice se poté přenese do následujícího dne. Normou je, že tento proces probíhá ve 22 hodin britského času.

CFD - contract for diference (rozdílový kontrakt) je smlouva mezi dvěma stranami. One Financial je v tomto případě Market Maker (tvůrce trhu) a bude kupujícím pro prodávající a prodejcem pro kupující.

Prodávající zaplatí kupujícímu rozdíl mezi současnou hodnotou aktiva z hodnoty v době kontraktu (pokud je rozdíl negativní, tak potom kupující zaplatí prodávajícímu). CFDs jsou finanční deriváty které umožňují investorům využít úlohu cen směřujících nahoru (dlouhé/long pozice) nebo ceny směřující dolů (krátke/short pozice) na podkladových finančních nástrojích a často používané spekulace na těchto trzích.

Pokud je rozdíl mezi současným a smluveným časem, tak je hodnota negativní, a potom obchodující bude platit prodejci

Pokud je rozdíl pozitivní, tak prodejce bude platit kupujícímu rozdíl v hodnotách.

Důležité:

Žádné omezení při vstupné nebo výstupné ceně z CFD

Žádné limity při výměně

Žádné omezení jestli nakoupit nebo prodat

CFD jsou často obchodovány tzv. pákovým efektem (nebojte, dostaneme se k tomu o něco později), abychom dodali obchodníkům více moci, flexibility a možností v obchodování. V mezičase si to zjednodušme jednoduchým příkladem.

Příklad:

Osoba A věří, že cena zlata poroste z 1 250,00 $ za unci a osoba B věří, že cena zlata klesne na 1 250,00 $ za unci.

Proto dva klienti uzavřou dohodu o uhrazení rozdílu odvíjejíciho se od 1 250,00 $.

Výsledek:

Osoba A koupila 1 unci zlata na ceně 1 250,00 $ a osoba B prodala 1 unci zlata na ceně 1 250,00 $.

Osoba A uzavřela pozici na ceně 1 255,00 $ a vydělala 5 $ a osoba B 5 $ prodělala.

Tento příklad zjednodušuje CFD a to proto, protože to jednoduché je. Obchodováni s CFDs není tak odlišné od tradičního obchodu s akciemi.

Když koupíte 500 akcií společnosti za £5/akcie tak potom máte akcie v hodnotě £2500.

Když koupíte 500 akcií s CFD za £5/akcie tak potom máte také akcie v hodnotě £2500.

Když cena akcií vzroste o 10% tak potom jste vydělaly na vašem obchodě a akciemi £250.

Když cena akcií vzroste o 10% tak potom jste vydělaly na vašem CFD obchodě £250.

Nyní přemýšlíte, pokud cena je stejná, profit je stejný, ztráta je stejná i risk tak proč obchodovat CFD?

Výpočet zisku a ztráty:

Zisky a ztráty pro CFD mohou být vypočítávány pomocí jednoduchého vzorce:

P/L = (Prodejní cena – Kupní cena) x počet CFD

Nezáleží na tom jestli prvně nakupujete nebo prodáváte, profit na CFD je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou. Tak je to jednoduché.

Profitujte z pádu trhu

Z CFD máte profit pokud cena prostředků klesá nebo stoupá. Jak jsme vzpomenuly před chvílí, není nějak omezeno otevření pozice s Buy nebo Sell na CFD.

Vstup na pozici s Buy nebo Sell, kterou jste zvolily pokud jste uvažovali o úpadku trhu se nazývá short selling a vede vás k tomu aby jste prodali a vzápětí koupily zpět za nižší cenu.

Příklad který používá jednoduchý vzorec:

Prodáte 10 CFD na 95.50 (protože předpokládáte, že se trh propadne).

A tak se i stane, takže abyste vašíi pozici uzavřeli koupíte 10 CFD na 94.05.

Vzorec:

Váš zisk/ztráta bude:

P/L = (9 550 – 9 405) x 10

= 145 x 10

= $1450

Obchodování na celé řadě trhů

S CFD nejste limitování klasifikací klientů, můžete obchodovat s vašimi oblíbenými CFD. S One Financial můžete obchodovat tyto CFD:

Měnové páry (Forex alebo FX)

Komodity, Indexy, Akcie, Drahé kovy

Bez státních poplatků*

Kdykoli koupíte akcii, musíte zaplatit státu 0,5% z částky vášho obchodu. Ale ne s CFD, oproti jiným investicím zde nejsou žádné poplatky k zaplacení.

* Daňové zákony se mohou měnit.

Flexibilita marže

CFD obchodujete pomocí něčeho co nazýváme marže. Znamená to že můžete obchodovat s velkými objemy na trhu bez toho aby jste disponovali celou výší obchodované sumy.

Například One Financial nabízí páku až 200:1 na Forexe, což znamená že můžete s pákou při depozitu $5 000 obchodovať až s 1milionem!

Vrátime se k tomu ve zpracovaných příkladech marže a páky později v našem tréninku.

Ale teď, vše co potřebujete vědět je, že páka je efektivnější využití vašeho kapitálu a ponechá vaše zbylé prostředky k dispozici pro další obchodování.

CFD může být riskantní, jak už jsme řekli dříve, nakolik pákový efekt umožňuje otevřít pozice, které jsou větší než výše vašeho vkladu. To znamená, že můžete potenciálně mít vysoké zisky, ale také to znamená, že riziko velkých ztrát je vyšší.

Pokud jste začátečník, pak je nejdůležitější, abyste kontrolovali riziko. Ve skutečnosti kontrola rizik je tak důležitá, že jsme se věnovaly vysvětlením celé části, jak to dělat. Viz část "5. Riziko ".

Drahé kovy

Drahý kov je zlato a stříbro a poptávka po drahých kovech není řízena pouze jejich potřebou, ale také jejich důležitostí jako investicí a obchodní hodnotou. Papírové měny přínáší řadu problémů, jako risk že budou vyhnané nahoru v dobách polických a ekonomických nepokojů a to může mít negativní vliv na jejich investování. Zlato a stříbro jsou bezpečnější vklady v tomto směru protože jejich hodnota nebude závislá na žádné zvláštní vládní zdravosti a také věcech jako inflace a ekonomickém útlumu. Opravdu to nemá na ně účinek.

Když obchodujeme drahé kovy přes CFD, nepřebíráte dodávku zlata nebo stříbra, takže rozdíl v ceně mezi nákupní a prodejní cenou bude vypořádána v hotovosti.

Faktory, které ovlivňují ceny stříbra a zlata

Stejně jako skoro všechny ostatní investice a komodity, cena zlata a stříbra je řízená nabídkou a poptávkou.

Vzhledem k tomu, že většina zlata a stříbra které se kdysi těžilo ještě existuje, a proto jej můžete potenciálně vrátit na trh, to se mění v sentimentálnost změny ve výrobě, nebo poptávce po drahých kovech které ovlivňují cenu.

Ekonomické faktory

Nízké/negativní reálné úrokové sazby: V dobách nízké nebo záporné reálné úrokové sazby, když inflace je významně přítomna a úrokové sazby jsou poměrně nízké, investoři budou hledat útočiště s drahými kovy, a budou chránit svůj kapitál.

Válka: V dobách velké nejistoty, zvláště když jsou obavy z války, a nároky na drahé kovy se zvyšují, investoři vidí drahé kovy jako solidní investici, která bude mít vždy stabilní hodnotu v jakékoliv zemi.

Nálada: Dalo by se říct že "Zlato je na světě vyděšený zajíc ". Kdykoli hrozí krize, poptávka po fyzickém zlatě roste.

Otevírací doba

Trh s drahými kovmi otvárame od 23:00 v neděli do 21:00 pátek londýnského času. Nabízíme ceny drahých kovov 24 hodin denně v tomto období, okrem přestávky 22:15 – 23:00 denně.

Indexy

Index akciového trhu je seznam zásob a jeho statistika odráží kompozitní hodnotu jejích složek. To je v podstatě fiktivní portfolio cenných papírů, které představují celek, část nebo nejvýkonnější část trhu.

Všechny akcie v indexu budou mít něco společného, budou patřit do stejného odvětví například index, nástroj reprezentující charakteristiky všech těchto zásob.

Existují také tzv. specializované indexy, tyto indexy vám umožní sledovat výkonnost určitého sektoru, ale častěji, indexy, které lze nabídnout, jsou širší indexy, které pokrývají hlavní akcie na trhu.

Široce založený index reprezentuje výkonnost celého akciového trhu a odráží sentiment investorů o stavu hospodářství. Indexy může znít jako matoucí věc, ale určitě jste na ni narazili již dříve. Nejčastěji kótované tržní indexy jsou tvořeny z velkých zásob společností na největších národních burzách, jako americký Dow Jones Industrial Average a S&P 500 index, britský FTSE 100, francouzský CAC 40, německý DAX, japonský Nikkei 225 a Hong Kong Hang Seng Index.

Faktor vlivu akcií

Index bude odrážet celkové zdraví a stabilitu ekonomiky dané země a může být ovlivněna zeměmi průmyslového a politického postavení. Je třeba připomenout, že index těchto zemí přímo souvisí s relativní sílou měny země, protože to je měna, která určí, konkurenceschopnosti země na mezinárodní scéně.

Průmyslové faktory

Obchodní bilance: To je rozdíl mezi peněžní hodnotou vývozu a dovozu za určitou dobu. Kladná bilance se označuje jako obchodní přebytek a znamená to více zboží bylo vyvezeno než importováno. Opak je to, co nazýváme obchodní deficit. Klíčový je zde export, protože nárůst znamená buď posílení konkurenčního postavení doma a/nebo posílení ekonomiky v zahraničí. To znamená posílení domácího růstu země.

Průmyslová výroba: výstup pro klíčové průmyslové odvětví jako je výroba, těžba a jiné veřejné služby jsou velmi citlivé na poptávku spotřebitelů a úrokové sazby.

To znamená, že průmyslová výroba je také klíčem při předpovědích ekonomické výkonnosti a růstu. Ve skutečnosti je to tak důležité, že jej dokonce používají centrální banky na měření inflace, protože vysoké úrovně průmyslové výroby mohou vést k nekontrolované úrovni spotřeby, která pak vede k inflaci.

Relativní síla měny: Tu bude určovat konkurenceschopnost podniku konkurovat mezinárodní scéně. Pokud vlastní měna země je silná, pak mzdy a náklady na výrobu budou vyšší, na zajištění zisku, cena konečných produktů bude také vyšší.

Politické faktory

Politické faktory jsou důležité. Jsou protkány ekonomickými podmínkami pro mnoho investorů, když dělají investiční rozhodnutí, a zahrnují věci jako politickou a sociální stabilitu v zemi, vládní politiku, regulační prostředí a zásahy centrálních bank.

Indexy v hodinových cenách

Často tvůrci trhu jako One Financial markets bude mít ceny, které jsou odlišné od cen kotovaných na burze. Je to proto, že podkladové aktivum bude futures, a například nabízime přerolování kontraktu. Koncept nazvaný fair value se používá k změně index futures ceny na ekvivalentní spotovou cenu tím, že odstraní efekt úrokové sazby a dividend v ceně (např. jedná se tedy o přepočítání futures ceny na spotovou cenu)

Jestliže pojem fair value není příliš jasný, pak vám následující příklad usnadní ho pochopit:

LIFFE FTSE poslední obchod je 5 500

Reálná hodnota je -10

Cena Market Makerů je 5 489 – 5 491 (postavený z 2 pipového rozdílu okolo nové hodnoty ceny 5 490)

Tyto reálné hodnoty jsou sledovány u dealerů, k zajištění že naše ceny jsou relevantní vůdči futures trhu. Měli byste také vzít na vědomí, že naše ceny se mohou lišit od peněžního trhu, které vidíte kótované na Bloomberg, Reuters nebo jakémkoliv jiném známém zdroji. To je proto, že hodnotu ceny vypočteme z přidané váhy cen ostatních akcií. To může vést k rozdílu, pokud akcie v indexu je pozastavena nebo se neobchoduje správně. Cena One Financial je více přesná proto, protože je to obchodovatelný nástroj založený na jiném obchodovaném nástroji.

FOREX (Měnové páry)

Trh s Forexem (také obvykle zmiňovaný jako FX – Forex nebo měnové trhy) je největším trhem na světě s průměrem zhruba $3,0 biliony dolarů v hodnotě měn obchodovaných každý den. Trh existuje, když se jedna měna obchoduje za jinou, skládá se z transakce mezi velkými bankami, centrálními bankami, spekulantmi, nadnárodními korporacemi, vládou a jinými finančními trhy a institucemi. Trh forex je OTC (Over The Counter) trh, ve kterém účastníci obchodují prostřednictvím telefonů a počítačových spojení.

One Financial Markets je jedním z tvůrců trhu, kteří nabízejí vlastní ceny, které se získávají z různých renomovaných protistran. Nedoručujeme měny fyzicky, ale nabízíme je báze CFD, takže klienti mohou spekulovat o relativní síle nebo slabosti určité měny vůči druhé.

Faktory, které ovlivňují ceny FX

Kurzy se neustále mění, a stejně jako jakýkoli jiný produkt, jsou ovlivněny nabídkou a poptávkou po každé měně. Faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku, lze rozdělit do 2 skupin: ekonomické a politické.

Ekonomické faktory

Relativní úrokové sazby: úroková míra je návratnost kterou investor může udělat půjčením peněz v dané měně. Je zřejmé, z důvodu že pokud je investor schopen přijímat navýšení pouze o 3% ve své domácí měně, ale 6% v cizí měně, potom investor může zvýšit jeho návrat výměnou jeho peněz za cizí měnu a půjčit si peníze.

Měna s nejvyššími sazbami bude mít sklon posílit/apreciovat podle toho jak se poptávka zvyšuje.

Parita kupní síly (PPP - Purchasing Power Parity): je měřítkem toho, co ekvivalent zboží stojí ve dvou různých měnách. Pokud měnový kurz EUR/USD je 1,2500, a auto ve Francii stojí € 8,000 a totéž auto v Americe stojí 11.000 dolarů, pro někoho v USA by bylo levnější dovézt auto z Francie (bez ohledu na cenu dovozu, atd.), nakolik by auto stálo € 8000 x 1,25 = $ 10,000.

Proto Země s nižší domácí PPP bude mít tendenci k oslabení/depreciaci tím pádem si spotřebitelé hledají levnější zahraniční zboží a následně si vyměňují své domácí měny za zahraniční.

Ekonomické podmínky: pokud investoři vidí příležitost investovat v určité zemi, tak vymění jejich domácí měnu za měnu dané země. To vede k nárůstu poptávky po cizí měně a tudíž k nárůstu kurzu. Prvky, které mezinárodní investoři vidí jako příznivé podmínky, jsou komplexní a mnohostranné, ale zahrnují věci jako růst HDP, inflaci a podmínky zdanění.

Politické faktory

Politické faktory jsou propletené s ekonomickými podmínkami pro mnoho investorů, když dělají investiční rozhodnutí a to včetně věcí jako je politická a sociální stabilita v zemi, vládní politika, regulační prostředí a zásah bank.

Otevírací doba

Začínamé kótovat Forex ve 22:15 v neděli londýnského času až do 21:00 v pátek londýnskeho času. Nabízíme ceny v měnách 24 hodín denně podobu této periody.

Z těchto tří trhů, FX je určitě ten, který jste měli na mysli když jste se rozhodovali dozvědět se více o obchodování.

Pokud si nejste stále jistí, nebo chcete vědět víc o FX, potom se podívejte na další modul který je jednoduše věnovaný FX obchodování.

i-FOREX

i-Forex.cz informuje o možnostech investování na forex trhu. Najdete zde přehled ověřených FX broker a jejich služeb. Nepřetržitě monitorujeme vývoj u hlavních měnových párů, komodit (ropa, investiční zlato) i akciových indexů (akcie USA, akcie EU). Ve škole investora získáte mnoho cenných informací pro své investice

Newsletter

Pravidelné týdenní zasílání aktuálních zpráv z oblasti forexového trhu. Přihlašte se k odběru zpráv na Váš e-mail.